09152048741-09152680062

1- لوگو در سایت اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی
2- لوگو و بنر در سایت کارگاه و در محل سالن کارگاه آموزشی
3- استند و بنر در سالن کارگاه و روی سن
4- چاپ اختصاصی برچسب سی دی کارگاه آموزشی
5- چاپ لوگو روی پوشه و خودکار اهدایی و کاتالوگ حامی به شرکت کنندگان
6- ارائه سخنرانی در روز کارگاه (مدت 15 دقیقه)
7- معرفی شرکت توسط مجری / اشاره اساتید سخنران به نام شرکت حامی
8- ارائه کارت ویزیت / کاتالوگ / …. در روی میز پذیرش کارگاه

برای کسب اطلاع بیشتر میتوانید با شماره09152048741 – 09386151506 تماس حاصل نمایید